Pfaffisch

26 februari 2015

Dames en heren, appelen en peren, boeren en boerinnen,

Vandaag gooi iets live dat ik al lang eens wilde maken: Pfaffisch Beta, de online vertaler Nederlands-Pfaffisch. Goed Nederlands erin, slecht Duits eruit. Nu ja, slecht Duits. Taalkundigen zijn het er intussen over eens dat het Pfaffisch wel degelijk als een aparte taal moet worden beschouwd. Tegen een Catalaan moet je ook niet zeggen dat hij slecht Spaans spreekt.

Het is natuurlijk een Beta-versie, en dat zal het wel altijd blijven, maar met wat er zoal op de markt is, kan ik toch zeggen dat het waarschijnlijk de meest accurate online vertaler is die er bestaat. Dat heeft weliswaar veel te maken met de erg tolerante en immer veranderlijke grammatica van het Pfaffisch.

Probeer hem maar eens uit! Je zal wel merken dat de applicatie voor vertalingen van het Pfaffisch naar het Nederlands nog niet zo stabiel is en wel eens error geeft.

De nogal hermetische semantiek van het Pfaffisch speelt daarin zijn rol, maar zeker ook de stugge grammatica van het Nederlands.

Ik hoop dat deze online tool kan bijdragen tot de groei van het Pfaffisch als lingua franca tussen de Germaanse volkeren en ter meerdere eer en glorie kan zijn van zijn oervader en onze wereldkeeper, Jean-Marie Pfaff.